top of page

Hva er posturologi

Posturologi er en behandlingsteknikk hvor man korrigerer feilstillinger i kroppsholdning muskulært. Faget er basert på øre-akupunktur, og er på timeplanen ved flere franske fakultet. Behandlingsformen er på fremmarsj i flere land. Posturologi er en behandlingsteknikk for problemer relatert til muskel og skjelett. Fungerer både på kroniske og akutte plager.
 

VOI startet med posturologi i 2001. Ved å kombinere posturologi med det ortopediske faget kan man oppnå et bedre helhetlig resultat.

 

Hjernen har som oppgave å holde kroppen mest mulig loddrett og vannrett. Holdningen opprettholdes av tonisk muskulatur, muskler man ikke kan styre bevisst.
 

Avvik i kroppsholdningen kan skyldes forstyrrelser fra forskjellige sanseorgan. Som hovedsakelig er føttene, øynene og balanseorganet i øret. Foten gir impulser om underlaget. Øynene gir beskjed om hvordan man står i rommet, sammen med balanseorganet i øret. Man må også ta hensyn til kjeven, da den kan forstyrre samsynet.

Symptomer

Feil kroppsholdning kan være en av flere årsak til lidelser, og forsterker smerter man har i bevegelsesapparatet. Vi har gode erfaring ved behandling av:​

 • Isjas

 • Hofteplager

 • Prolaps

 • Spinalstenose

 • Lyskeproblematikk

 • Svimmelhet / ustødig

 • Hodepine / migrene

 • Nakkesmerter

 • Knesmerter

 • Smerter i fot / ankel

 • Bekken

 • Muskelstivhet i den ene kroppshalvdelen

 • Ryggsmerter

 • Skulder / arm

Undersøkelse

Pasienten undesøkes i stående og sittende stilling. Posturologen (spesialist på holdningen) ser etter skjevheter og rotasjoner i bekken, rygg og skuldre.
 

Samsynet, kjeve / bitt og fot blir kontrollert for å avdekke årsak til asymmetri.

Behandling

Øye og kjeve muskulaturen behandles med smertefri laser og / eller nåler (små nåler) via akupunkturpunkter på øret. Korrigering etter behandlingen kan sees umiddelbart. 2-4 behandlinger bør påregnes for god effekt.

 

Forstyrrelser fra føttene justeres ved hjelp av posturologisk såle. Sålene innholder kiler og elektroder som gir riktig informasjon til hjerne, slik at holdningen blir korrekt i stående stilling.

Ved store forstyrrelser fra kjeve / øye kan det være aktuelt å henvise videre til tannlege eller optiker. Bittskinne for dem som har veldig anspent kjevemuskulatur. Prismebriller for å avlaste samsynet.

bottom of page